ดย.ประกาศแล้ว!! ข่าวดีของใครหลายคนหลังจากเฝ้ารอประกาศกำหนดการโครงการ Work and Holiday ซึ่งตอนนี้ได้มีประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแล้ว มาดูขั้นตอนการสมัครและเตรียมกดโควต้ากันได้เลย

    เมื่อวันศุกร์ที่ 8 พ.ค. ที่ผ่านมา ทางกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) ได้ประกาศกำหนดสำหรับโครงการ Work and Holiday Australia ออกมาเรียบร้อย เป็นไปตามคาดคือปีนี้มีโควต้าทั้งหมด 2,000 คน โดยแบ่งออกเป็น 2 รอบด้วยกัน

    ส่วนโครงการ Working Holiday Scheme ของนิวซีแลนด์อาจจะต้องรอประกาศอัปเดตอีกครั้ง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้ทางสถานทูตนิวซีแลนด์แจ้งว่ากำหนดการ WHS ปี 2020 จะต้องเลื่อนไปก่อนอย่างไม่มีกำหนด

 กำหนดการหลักๆ จะเป็นเหมือนรอบที่ผ่านมา คือ เปิดให้ลงทะเบียนก่อนเพื่อลด traffic ที่จะเข้ามาในเว็บไซต์ และป้องกันไม่ให้เว็บไซต์ล่มในวันกดโควต้า ที่เพิ่มมาคือมีวันเปิดให้ทดสอบระบบซึ่งตรงนี้คนที่ตั้งใจจะสมัครอยู่แล้ว สามารถเข้ามาลองกรอกใบสมัครซ้อมไว้ก่อนได้

กำหนดการลงทะเบียนและสมัครขอใบรับรองออนไลน์

รอบทดสอบระบบ

ลงทะเบียนและสมัครรอบที่ 1/2020

ลงทะเบียนและสมัครรอบที่ 2/2020

**รายละเอียดการรับหนังสือรับรองคุณสมบัติของทั้ง 2 รอบจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งในภายหลัง ทางอีเมลที่ลงทะเบียนเข้ามา**

Timeline กำหนดการลงทะเบียนและสมัครโครงการ Work and Holiday 2020

ข้อควรทราบเพิ่มเติมจากทาง ดย.

 1. ห้ามทำการสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านบริษัทนายหน้าที่รับเป็นตัวกลางทำการสมัครและ / หรือ จัดหาที่อยู่ให้เด็ดขาด เนื่องจากผิดวัตถุประสงค์ของโครงการและอาจทำให้ไม่ได้รับวีซ่า รวมทั้งอาจตกเป็นเหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพได้
 2. วีซ่าประเภทนี้ ไม่ใช่วีซ่าทำงาน ดังนั้นหากพบว่าทำงานประจำ ณ ที่ใดเกินกว่า 6 เดือน จะถือว่าได้ทำผิดกฎหมาย อาจถูกถอนวีซ่าและถูกส่งกลับประเทศได้
 3. หากตรวจสอบพบว่าผู้สมัครมีเจตนากรอกข้อมูลเท็จ ดย.จะตัดสิทธ์ผู้สมัครทันที
 4. การมีใบรับรองคุณสมบัติไม่ได้หมายความว่าวีซ่าจะผ่าน แต่การยื่นขอวีซ่าได้จะต้องมีใบรับรองจากทาง ดย.ก่อน
 5. การพิจารณาวีซ่าขึ้นอยู่กับทางสถานทูตออสเตรเลีย

กำหนดการการขอวีซ่า

    สำหรับวีซ่า Work and Holiday Australia สามารถขอได้เลยหลังจากได้รับใบรับรอง เพราะสถานทูตออสเตรเลียเริ่มนับโควต้าใหม่ทุกวันที่ 1 ก.ค. ของทุกปี แต่ใบรับรองของออสเตรเลียจะหมดอายุภายใน 3 เดือนหลังจากได้รับมา จึงควรต้องรีบขอวีซ่า

**อย่างไรก็ตาม การได้รับใบรับรองไม่ได้แปลว่าได้วีซ่า**

วิธีการลงทะเบียนขอ Username / Password ผ่านระบบออนไลน์

    ก่อนสมัครขอใบรับรองได้จะต้องลงทะเบียนรับ Username & Password ก่อน โดยผู้ลงทะเบียนจะต้องเตรียมข้อมูลเพื่อกรอกตอนลงทะเบียน ดังนี้

 1. ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง แนะนำให้ใช้รูปแบบเดียวกับที่จะใช้สมัครวีซ่า
 2. เลขบัตรประจำตัวประชาชน
 3. ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทยและอังกฤษ)
 4. อีเมล

**เช็คข้อมูลให้ถูกต้องก่อนกดลงทะเบียน**

ข้อมูลประกอบการสมัครผ่านระบบออนไลน์ (กดโควต้า)

    หลังจากได้รับ Username & Password แล้วต้องนำมาล็อคอินสำหรับสมัครขอใบรับรองในเว็บไซต์ www.dcy.go.th ตามวันและเวลาที่ระบุไว้

    เมื่อล็อคอินเข้ามาจะขึ้นรูปถ่ายพร้อมข้อมูลตามที่เคยลงทะเบียนไว้ ซึ่งจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในส่วนนี้ได้แล้ว จากนั้นให้นำข้อมูลส่วนตัวเหล่านี้กรอกในใบสมัครออนไลน์ให้ครบทุกช่อง (ถ้ากรอกไม่ครบจะไม่สามารถกด Submit ได้) และเช็คความถูกต้องให้เรียบร้อยก่อนกดส่ง

 1. เลขประจำตัวประชาชน
 2. ชื่อ – สกุล (ภาษาไทยและอังกฤษ)
 3. วัน เดือน ปีเกิด
 4. ที่อยู่ตามบัตรประชาชน
 5. ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก พร้อม เบอร์โทรศัพท์มือถือ และ e-mail address
 6. ข้อมูลเกี่ยวกับหลักฐานแสดงทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (IELTS)
 7. ข้อมูลบุคคลติดต่อในกรณีฉุกเฉิน

หลักฐานและข้อมูลที่ต้องเตรียมในการขอใบรับรองคุณสมบัติจากดย.

**เอกสารตัวจริงให้สแกนส่งทางอีเมล และส่งเอกสารฉบับสำเนามาทางไปรษณีย์

1) ใบสมัคร (พิมพ์มาจากการสมัครผ่านทางระบบออนไลน์)

2) ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด โดยเอกสารต้องออกก่อนวันที่เปิดรับสมัครออนไลน์

3) ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด

4) หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด

5) บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด

6) ทะเบียนบ้าน ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด

7) หลักฐานเกี่ยวกับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับใช้งานได้ ฉบับจริงและสำเนา โดยต้องแนบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ

     7.1) ผลการสอบ IELTS (ประเภทใดก็ได้) เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 4.5 ในทุกทักษะ มีอายุไม่เกิน 1 ปี หรือ

     7.2) ผลการสอบ TOEFL iBT ระดับคะแนน 32 ขึ้นไป ทุกทักษะ มีอายุไม่เกิน 1 ปี หรือ

     7.3) ใบรับรองหรือประกาศนียบัตรที่แสดงว่าได้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีระยะเวลา 2 ปี จากสถาบันการศึกษาที่มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเรียนการสอน โดยมีข้อความแสดงชัดเจนว่าเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษ

หรือ หลักสูตรนานาชาติ หรือ

     7.4) หลักฐานการจบระดับประถมศึกษา (Primary) และมัธยมศึกษาตอนต้น (3 years of secondary education) จากสถาบันการศึกษาที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเรียนการสอน โดยมีข้อความแสดงชัดเจนว่าเป็นหลักสูตร

ภาษาอังกฤษ หรือ หลักสูตรนานาชาติ หรือ

     7.5) หลักฐานที่แสดงว่าได้ศึกษาระดับมัธยมศึกษา 5 ปี (5 years of secondary education) จากสถาบันการศึกษาที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเรียนการสอน โดยมีข้อความแสดงชัดเจนว่าเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษ หรือ

หลักสูตรนานาชาติ หรือ

     7.6) สำเร็จการศึกษาจากประเทศออสเตรเลียหลักสูตร 1 ปี ในระดับปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร

8) หลักฐานทางการเงินซึ่งเป็นบัญชีออมทรัพย์ของผู้เดินทาง ไม่น้อยกว่า 5,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย เป็น Bank Statement หรือใบรับรองทางการเงินของบัญชีเงินฝากจากธนาคาร โดยชื่อบัญชีจะต้องเป็นชื่อของผู้เดินทางเท่านั้น

9) แผนการเดินทางโดยคร่าวๆ และประเภทงานที่สนใจจะทำระหว่างอยู่ในออสเตรเลีย (เขียนสรุปไม่เกิน 1 หน้า เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ)

10) บันทึกข้อตกลงที่ผู้ปกครองลงนามเรียบร้อยแล้ว (สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากเว็บไซต์ภายหลังจากการสมัครผ่านระบบออนไลน์)

11) สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง

การยื่นเอกสารการขอใบรับรองคุณสมบัติจากดย.

 1) ใบสมัครที่พิมพ์ออกมาจากการสมัครทางระบบออนไลน์

 2) บันทึกข้อตกลงที่ดาวน์โหลดไฟล์มาจากในเว็บไซต์ พร้อมลงลายมือชื่อของผู้สมัคร ผู้ปกครอง และพยาน

 3) เอกสารและหลักฐานการขอหนังสือรับรองคุณสมบัติจาก ดย. ใช้ฉบับจริงพร้อม

สำเนา และรับรองสำเนาทุกฉบับ

4) ผู้สมัครสแกนเอกสารฉบับจริง ส่งให้กรมกิจการเด็กและเยาวชนทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

interexchange@dcy.go.th (หัวข้อ: เอกสารผู้สมัครรหัส AUS___/2563)

 5) ผู้สมัครจัดส่งสำเนาเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)

โดยจ่าหน้าซองถึง :               กรมกิจการเด็กและเยาวชน

                                            กลุ่มการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ

                                            618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี

                                            กรุงเทพ 10400

                                                                            (วงเล็บมุมซอง) เอกสารโครงการ Work and Holiday Visa

หากมีข้อสงสัยใดๆ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทร./โทรสาร 0 2306 8697 (ในวันและเวลาราชการ)

การรับหนังสือรับรองคุณสมบัติจะแจ้งรายละเอียดการรับหนังสือรับรองให้ทราบทางอีเมลในภายหลัง

หมายเหตุเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์แก่ผู้สมัคร

 1.     เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นขอวีซ่า ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย

ประจำประเทศไทย ทั้งนี้ ขอให้ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง www.homeaffairs.gov.au/trav/visa-1/462-

และ www.thailand.embassy.gov.au/bkok/Visas_and_Migration.html

 1.     สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย 181 ถนนวิทยุ กรุงเทพมหานคร 10330 โทร. 0 2344 6300
 2.     ยื่นเอกสารเพื่อขอรับการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง (VISA) ผ่านตัวแทนรับยื่นวีซ่า :

                     ศูนย์ยื่นวีซ่าประเทศออสเตรเลีย

                     The Trendy Office Building 28th Floor, Sukhumvit Soi 13, Klongtoey-Nua, Wattana,

                     Bangkok 10110 (BTS NANA, ทางออกหมายเลข 3)

                     เวลาทำการ : 08.30 – 16.30 น. วันจันทร์ ถึง วันศุกร์

                     ยกเว้นวันหยุดของสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย เวลายื่นใบสมัคร : 08.30 – 15.00 น.

                     โทรศัพท์ : 0 2118 7100 หรืออีเมล : info.dibpth@vgshelpline.com

โดยเอกสารที่เป็นภาษาไทย จะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษและรับรองด้วย

 1.     ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองตลอดระยะเวลาของการพักอาศัยในประเทศออสเตรเลีย

ทั้งการเดินทาง ค่าครองชีพ และการประกันสุขภาพ ต้องหาที่พักและสมัครงานด้วยตนเอง สามารถท่องเที่ยวสลับกับการทำงาน

และทำงานกับนายจ้างคนเดียวกันได้ไม่เกิน 6 เดือน ดังนั้น จึงต้องเปลี่ยนงานหรือเดินทางท่องเที่ยว

คำเตือน

 1. ห้ามทำการสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านบริษัทนายหน้าที่รับเป็นตัวกลางทำการสมัคร และ/หรือจัดหาที่อยู่

ให้เด็ดขาด เนื่องจากผิดวัตถุประสงค์ของโครงการและอาจทำให้ไม่ได้รับวีซ่า รวมทั้งอาจตกเป็นเหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพได้

 1.     วีซ่าประเภทนี้ มิใช่วีซ่าทำงาน ดังนั้น หากพบว่าทำงานประจำ ณ ที่ใดเกินกว่า 6 เดือน จะถือว่าได้ทำผิดกฎหมาย

อาจถูกถอนวีซ่าและถูกส่งกลับ

วิธีการสมัครขอใบรับรองผ่านระบบออนไลน์

1) เข้าหน้าเว็บไซต์ของ กรมกิจการเด็กและเยาวชน แล้วคลิกเลือกแบนเนอร์โครงการ หรือเลือกเมนู ‘Working & Holiday’ ในหน้าแรก


2) เมื่อเข้าไปแล้วให้กรอก Username และ Password สี่ตัวที่ได้รับทางอีเมล ดังภาพ


3) เมื่อกรอก Username และ Password แล้วจะพบหน้าจอสำหรับกรอกใบสมัครดังภาพ โดยจะมีข้อมูลบางส่วนจากที่เคยลงทะเบียนไว้อยู่แล้วและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลในส่วนนี้ได้ (ช่องที่มีขีดสีเหลือง) ผู้สมัครจะต้องกรอกให้ครบทุกช่องจึงจะสามารถกดบันทึกข้อมูลได้ เช่น ช่องว่างที่วงสีแดงแม้ว่าเราจะเลือกข้อมูลในช่องก่อนหน้าแล้ว แต่จำเป็นต้องระบุข้อมูลในช่องนี้อีกทีเพื่อกรอกให้ครบทุกช่อง อาจกรอกข้อมูลเหมือนเดิมหรือให้กรอกว่า ‘อื่นๆ’ ก็ได้

Credit : รูปภาพจากน้องๆ ในกลุ่มไลน์ Working Holiday 2019-2020

รายละเอียดข้อมูลที่ต้องกรอกในแต่ละช่องจะมีประมาณนี้

(ระบบกรอกมาแล้วส่วนหนึ่งดังรูปด้านบน)

1) เลขบัตรจำตัวประชาชน

2) คำนำหน้าชื่อ นาย / นาง / นางสาว

3) ชื่อ

4) นามสกุล

5) Prefix (คำนำหน้าชื่อภาษาอังกฤษ) Mr. / Miss / Ms. / Mrs.

6) First name (ชื่อจริงภาษาอังกฤษ)

7) Last name (นามสกุลภาษาอังกฤษ)

8) เพศ

9) drop down list : เชื้อชาติ

10) drop down list : สัญชาติ

11) drop down list : ศาสนา

12) วันเดือนปีเกิด : ระบุเป็น 01012535 (1 มค. 2535) / ช่องอายุจะเป็นการคำนวนอัตโนมัติจากวันเดือนปีเกิดที่กรอก

13) สถานภาพ : โสด / สมรส / หม้าย

14) เบอร์โทรศัพท์มือถือ

15) อีเมล

16) ชื่อสถาบันการศึกษา (การศึกษาสูงสุดที่จบมา)

17) drop down list : วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า, ปริญญาโทหรือเทียบเท่า, ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า, สูงกว่าปริญญาเอก

18) ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ : ข้อนี้จะมีให้เลือกสองแบบ แต่ให้เลือกเพียงแค่ข้อเดียว

18.1) ทดสอบภาษาอังกฤษ

 1.  a) IELTS , TOEFL
 2.  b) ผลคะแนน (เช่น 5.0 – ดูจาก band รวม)
 3.  c) วันที่ผลออก (format ววดดปปปป) เช่น 26052560  : วันที่ผลออกดูจากวันที่ระบุไว้ด้านล่างในผลสอบ
 4.  d) วันที่หมดอายุ (format ววดดปปปป) : ดย.แจ้งว่าของออสเตรเลียให้กรอกว่า 1 ปีหลังวันสอบ ส่วนของนิวซีแลนด์ 2 ปีหลังวันสอบ

    (**ทั้งนี้ทางดย.แจ้งว่าสุดท้าย ดย.ดูจากวันหมดอายุเป็นหลัก การกรอกผิดเพราะไม่รู้ แต่ว่าผลยัง valid อยู่เป็นหลัก**)

18.2) หลักฐานการศึกษา

 1.  a) ใบรับรอง/ประกาศนียบัตร จากสถาบันที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเรียนการสอน (หลักสูตรภาคปกติระดับอุดมศึกษาที่มีระยะเวลาของหลักสูตรอย่างน้อย 2 ปี) – ถ้าจบปริญญาตรี/โท ภาคอินเตอร์ให้เลือกข้อนี้
 2.  b) หลักฐานจากโรงเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเรียนการสอน (ระดับมัธยมศึกษาที่มีระยะเวลาของหลักสูตรอย่างน้อย 5 ปี : 5 years of secondary)
 3.  c) หลักฐานการจบระดับประถมศึกษา (Primary) และมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีระยะเวลาของหลักสูตรอย่างน้อย 3 ปี (3 years of secondary education) จากสถาบันการศึกษาที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเรียนการสอน

19) บุคคลที่ดย.ติดต่อได้ฉุกเฉิน

-คำนำหน้าชื่อ

-ชื่อ

-นามสกุล

-ความสัมพันธ์ (drop down list : ครู ,ตนเอง,ผู้ปกครอง, ผู้ที่ติดต่อได้, คนรู้จัก, บุตรเขย etc) รายละเอียด

-โทรศัพท์มือถือ

-Email

4) เมื่อบันทึกข้อมูลใบสมัครเรียบร้อยแล้วจะพบหน้าจอแสดงสถานะการสมัคร ดังภาพ

5) ผู้สมัครต้องกด “พิมพ์ใบสมัคร” และ “พิมพ์ใบบันทึกข้อตกลง” พร้อมทั้งกรอกข้อมูลเพิ่มเติมให้ครบถ้วนเพื่อใช้ในการแนบเอกสารส่งให้ทาง ดย. โดยผู้สมัครสามารถกดบันทึกเพื่อนำมาพิมพ์ทีหลัง หรือ login อีกครั้งเพื่อเข้าไปพิมพ์ได้ แต่แนะนำให้บันทึกไฟล์ไว้ก่อนจะดีกว่า เมื่อกรอกข้อมูลและตรวจสอบเสร็จแล้ว ให้คลิก “บันทึกข้อมูล” ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย ระบบจะพาเรามาหน้านี้เพื่อแสดงรายละเอียด และบอกว่าเราได้ลำดับที่เท่าไหร่

6) เมื่อส่งเรียบร้อยแล้วสามารถเข้ามาตรวจสอบสถานะของตัวเองได้ที่หน้าเว็บไซต์เดิม ดังภาพ


เมื่อระบุเลขประจำตัวประชาชนแล้ว จะพบหน้าจอแสดงสถานะการพิจารณา ดังภาพ

หลังจากสถานะผ่านแล้ว ทาง ดย. จะแจ้งรายละเอียดการรับหนังสือรับรองให้ทราบอีกครั้งทางอีเมลที่ลงทะเบียนเข้ามา ซึ่งอาจจะเป็นการรับด้วยตัวเองที่กรมกิจการเด็กและเยาวชน หรือทาง ดย. อาจส่งมาให้ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ลงทะเบียนไว้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ www.dcy.go.th

แบ่งปันสิ่งนี้:

Like this:

Share

ประกาศรับสมัครโครงการ Work and Holiday Australia 2020 รับ 2,000 คน!
Follow by Email
YouTube
%d bloggers like this: