รัฐมนตรีศึกษาธิการขอให้ทบทวนกลยุทธ์การศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติ ให้เพิ่มคอร์สออนไลน์และแรงจูงใจให้คนเข้าประเทศให้มากขึ้น
Share

รัฐมนตรีศึกษาธิการขอให้ทบทวนกลยุทธ์การศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติ ให้เพิ่มคอร์สออนไลน์และแรงจูงใจให้คนเข้าประเทศให้มากขึ้น
Follow by Email
YouTube
%d bloggers like this: