ออสเตรเลียให้นักเรียนต่างชาติอายุ 18 ปีขึ้นไปและกำลังเรียนอยู่ในประเทศได้ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
Share

ออสเตรเลียให้นักเรียนต่างชาติอายุ 18 ปีขึ้นไปและกำลังเรียนอยู่ในประเทศได้ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
Follow by Email
YouTube
%d bloggers like this: