วีซ่าการเกษตรอาจต้องรอรัฐบาลออสเตรเลียหาลู่ทางให้มีแรงงานจากแปซิฟิกมาทำงานฟาร์มเพิ่มมากขึ้น
Share

วีซ่าการเกษตรอาจต้องรอรัฐบาลออสเตรเลียหาลู่ทางให้มีแรงงานจากแปซิฟิกมาทำงานฟาร์มเพิ่มมากขึ้น
Follow by Email
YouTube
%d bloggers like this: